پرش به محتوا

روایت

«نگو، نشان بده!» در آینهٔ نویسندگان نامور

این نوشتار، برگردانی است از Show, Don’t Tell With Famous Authors نوشتهٔ ایوا دِوِلِر اصلِ «نگو؛ نشان بده» را در مدرسه آموختم، فکر می‌کنم شما هم در دوران مدرسه با این اصل آشنا شده باشید.… ادامه »«نگو، نشان بده!» در آینهٔ نویسندگان نامور